Petra Zackrisson - Betano

Noul Chief Corporate Development Officer al Stoiximan

Petra Zackrisson a fost numită în poziția de Chief of Corporate Development Officer al companiilor  Stoiximan și Betano. Dna. Zackrisson a ocupat până la data de 1 aprilie 2018 funcția de Vicepreședinte Corporate Development al Betsson Group, una dintre cele mai mari companii de jocuri de noroc online din lume.

Vasta sa experiență în crearea, ghidarea și dezvoltarea echipelor de succes va fi implementată la Stoiximan pentru dezvoltarea brand-ului său internațional, Betano.

Petra Zackrisson a adunat peste 20 de ani de experiență în zona de business și consultanță de management, dezvoltare internațională de business, operațiuni online, fuziuni și achiziții. A lucrat ca membru al companiei internaționale de consultanță McKinsey și ca membru al echipei de consultanță din Ministerul de Afaceri Externe al Suediei.

În ultimii 5 ani s-a aflat în conducerea executivă a companiei suedeze de jocuri de noroc online Group of Betsson, având ca scop dezvoltarea brand-ului pe diferite piețe din întreaga lume. Mai exact, în 2013, ca membru al echipei operaționale de management a  Betsson Group, a contribuit activ la lărgirea staff-ului și la dezvoltarea noii divizii de Project Execution a companiei, în contextul responsabilităților sale de lider și ca parte a Diviziei de Business Development / Fuziuni și Achiziții.

CEO-ul Stoiximan, Dl.  George Daskalakis, a afirmat despre venirea D-nei Petra Zackrisson: “Experiența Petrei acumulată pe durata expansiunii echipei Betsson de la 500 la mai mult de 1.800 de persoane, precum și cunoștințele sale vaste constituie o suplimentare extraordinară a potențialului companiei și vor adăuga o valoare importantă creșterii internaționale în țările în care deja activăm, precum și în cele în care ne vom lansa.

Stoiximan este cel mai mare operator online de jocuri de noroc din Grecia și una dintre cele mai dezvoltate companii grecești, cu peste 450 de angajați, activând pe 5 piețe europene: Grecia, Cipru, România, Germania și Austria.

 

New Chief Corporate Development Officer at Stoiximan

Petra Zackrisson has been announced as the appointed Chief of Corporate Development Officer at Stoiximan and Betano. Ms Zackrisson,  has served until April 1st 2018 in the position of Vice President of Corporate Development in Betsson Group, one of the largest online gambling organizations worldwide.

Her extensive experience in creating, guiding and developing successful teams will be brought to the challenge of effectively implementing Stoiximan’s international expansion plan through its international brand, Betano.
Petra Zackrisson summons more than 20 years of experience in the areas of business and management consulting, international business development, online operations, mergers and acquisitions. She has served as a member of the international advisory firm McKinsey, and has worked as a member of the Swedish Ministry of Foreign Affairs Advisory Branch.

Over the last 5 years she has been a business executive in the Swedish betting Group of Betsson, under the scope of the brand’s expansion across different markets around the world.  More specifically, in 2013, as a member of the Betsson Group’s operational management team, she has actively contributed to the staffing and development of the company’s new division of Project Execution, in the context of the responsibilities she undertook in her leading role, as part of Business Development / Mergers and Acquisitions Division.

Stoiximan’s CEO, Mr. George Daskalakis, has noted: “Petra’s experience through the expansion of the Betsson team from 500 to more than 1,800 people and her wide range of knowledge is an outstanding addition to our company’s potential and will add high value in terms of our extroversion and international growth in the countries that we already operate, as well as to our upcoming launches. “

Stoiximan is the largest online gaming company in Greece and amongst one of the most developed Greek companies, employing more than 450 employees, in 5 European markets of operation (Greece, Cyprus, Romania, Germany and Austria) .

Leave a Reply